Rok założenia 2002
       
   
Partnerzy

BRANŻA DZIECIĘCA

rynek zabawek
MINISTERSTWO ROZWOJU
PORTAL PROMOCJI EKSPORTU
PORTAL PROMOCJI EKSPORTU
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
 STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH
URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE WOJEWÓDZTW
 
 
 
 
 
 
 
 
Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych - Polish Toy Association działa na polskim rynku od września 2002 roku.

W latach 2002-2009 Prezesem Zarządu Stowarzyszenia był Robert Podleś - prezes Zarządu Cobi S.A. w Warszawie, jednej z największych firm zabawkarskich w Polsce. Od maja 2009 r. funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia pełni Monika Chmielińska, związana ze Stowarzyszeniem od 2003 roku.

Członkowie Stowarzyszenia to osoby reprezentujące małe, duże i średnie przedsiębiorstwa, które liczą się na polskim rynku i posiadają wieloletnie doświadczenie w branży zabawek.

Stowarzyszenie skupia obecnie 60 Członków, których wciąż przybywa, a wspólna praca przynosi wytyczone cele. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie Członków i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów dotyczących obowiązujących przepisów – ustaw, rozporządzeń, norm, prawidłowego oznakowania zabawek a także informowanie o badaniach dotyczących bezpieczeństwa produktów. Zwracamy uwagę na to, aby zabawka była bezpieczna, spełniała wymogi prawne i była odpowiednio oznakowana. Przekazujemy aktualne informacje prawno – gospodarcze, organizujemy cykliczne szkolenia dla Członków.

Stowarzyszenie promuje branżę zabawek i artykułów dla dzieci w kraju i za granicą. Promocja odbywa się podczas targów, w pismach branżowych, na stronie internetowej Stowarzyszenia i w czasie spotkań handlowych z różnymi instytucjami. Stowarzyszenie kreuje wizerunek przedsiębiorstw i ułatwia współpracę pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji zabawek oraz artykułów dla dzieci.

Stowarzyszenie ma na celu podjęcie wielu działań gospodarczych wspierających i zrzeszających całą branżę artykułów dla dzieci. Stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju rynku zabawek i artykułów dziecięcych, wspieranie eksportu i importu polskich przedsiębiorców oraz ochrona interesów producentów, eksporterów i dystrybutorów w branży to główne zadania. Organizacja realizuje postawione sobie cele także poprzez gromadzenie danych i wyników badań na temat krajowych oraz zagranicznych rynków zabawek i artykułów dla dzieci oraz pomaga w nawiązaniu kontaktów między handlowcami.

Z biurem Stowarzyszenia kontaktują się agencje reklamowe oraz firmy polskie jak również zagraniczne zainteresowane krajowymi producentami, dystrybutorami i eksporterami z branży artykułów dla dzieci. Stowarzyszenie odnotowało wiele zapytań z rynku krajowego oraz rynków zagranicznych. Stronę internetową Stowarzyszenia www.toys.pl odwiedza codziennie duże grono ludzi poszukujących nowych kontrahentów z branży.

W styczniu 2004 roku Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych otrzymało zaproszenie do członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Branży Zabawek - TIE - Toy Industries of Europe, a od 12 marca 2004 roku PSBZiADz stało się oficjalnym członkiem tej europejskiej organizacji.

Stowarzyszenie uczestniczyło w pracach Forum Bezpieczeństwa Zabawek, działającego przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji. Uczestnikami Forum byli przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, a także polskich jednostek notyfikowanych w zakresie dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa zabawek.

Stowarzyszenie jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Gospodarki oraz z Inspekcją Handlową w Warszawie, co daje możliwość szybkiego przepływu aktualnych informacji dotyczących branży zabawek.

Stowarzyszenie jest członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie. Współpracuje również z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, czego efektem są wspólne działania na rzecz dzieci.

Stowarzyszenie to również członek Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, co daje możliwości promowania polskich eksporterów za granicą i otrzymywania bieżących informacji o eksporcie podczas konferencji i spotkań organizowanych z myślą o polskich przedsiębiorcach.

Na Międzynarodowych Targach Zabawek w Norymberdze, które odbyły się w dniach 10-15 luty 2005 roku, Stowarzyszenie zorganizowało Branżowy Projekt Promocyjny "Polska Zabawka 2005". W projekcie wzięło udział osiem firm członkowskich, które prezentowały swoje produkty w czasie trwania targów. Wszystkie firmy uczestniczące w projekcie otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki na pokrycie części kosztów, które zostały wydane na uczestnictwo w projekcie branżowym.

Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych podpisało umowę o współpracy z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, Instytutem Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach oraz Instytutem Matki i Dziecka. Członkowie Stowarzyszenia na podstawie umów otrzymują upusty oraz tańsze usługi za wykonywanie certyfikatów na zabawki i artykuły dziecięce oraz inne badania.

W dniach 2-7 lutego 2006 roku po raz pierwszy w historii branży zabawek i artykułów dziecięcych Stowarzyszenie było organizatorem polskiego, wspólnego stoiska wystawienniczego na Międzynarodowych Targach Zabawek w Norymberdze.

W dniach 1-6 lutego 2007 roku Stowarzyszenie było po raz drugi, a w dniach 7-12 lutego 2008 roku po raz trzeci organizatorem narodowego stoiska wystawienniczego na Międzynarodowych Targach Zabawek w Norymberdze. W lutym 2009 roku odbyło się kolejne narodowe wystąpienie Członków Stowarzyszenia podczas Międzynarodowych Targów Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze.

W dniu 8 lutego 2009 roku Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek przy współpracy Pana Joachima Thannhäusera z Ambasady RP w Berlinie zorganizowało na terenie targów Spielwarenmesse w Norymberdze Konferencję Branżową poświęconą polskim zabawkom.
Projekt ten miał na celu prezentacje polskich produktów oraz promowanie polskich wystawców. Podczas Konferencji wybrane firmy członkowskie uczestniczące w Branżowym Projekcie Promocyjnym zaprezentowały swoje produkty, przeprowadziły rozmowy handlowe oraz zapraszały zainteresowane firmy na swoje stoiska wystawiennicze. Wszystkie firmy członkowskie biorące udział w projekcie otrzymały dofinansowanie do targów z Ministerstwa Gospodarki.

W dniach 17-20 września 2009 w Kolonii odbyły się  Międzynarodowe Targi Kind + Jugend 2009, podczas których Członkowie Stowarzyszenia po raz pierwszy mieli okazję zaprezentować swoje produkty na wspólnym narodowym stoisku pod patronatem Stowarzyszenia.

W dniach 2-8 lutego 2011 roku odbyło się szóste narodowe wystąpienie Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych podczas 62. Międzynarodowych Targów Zabawek w Norymberdze Spielwarenmesse. Narodowe stoisko zorganizowane zostanie również podczas przyszłorocznej edycji targów Spielwarenmesse w lutym 2012 roku.

Podobnie jak w latach poprzednich, w bieżącym roku Stowarzyszenie objęło patronat nad krajowymi imprezami targowymi: Międzynarodowymi Targami Artykułów dla Matki i Dziecka CZAS DZIECKA (1-3.04.2011 Kielce) oraz Targami Gier i Zabawek Games & Toys w Łodzi (30.09-2.10 2011).

Od września 2010 r. partnerem prasowym Stowarzyszenia jest pismo "Branża Dziecięca".

Stowarzyszenie jest otwarte na wszelkie propozycje po to, by móc scalać całą branżę zabawek i artykułów dla dzieci w Polsce, ale przede wszystkim aby wspomagać i wspierać firmy z grona producentów, importerów i dystrybutorów artykułów dla dzieci.
 
 
 
 
 
 
 
PSBZiADz - 2007
projekt i wykonanie:dwarazy.com